Salarias fasciatus
Juwelen-Felshüpfer

Juwelen-Felshüpfer, Gestreifter Schleimfisch
Lawnmower Blenny, Jewelled Blenny
Salarias fasciatus (Bloch, 1786)

Juwelen-Felshüpfer (Salarias fasciatus)
20050514-008200

Juwelen-Felshüpfer (Salarias fasciatus)
20060211-012799

Systematik
Stachelflosser (Acanthopterygii)
Barschverwandte (Percomorpha)
Ordnung: Barschartige (Perciformes)